Watersley in oude foto's

Watersley
Watersley

1. foto uit periode: 1896
Het landgoed Watersley werd in 1752 gebouwd door de Maastrichtse schepen Arnoldus Loyens en diens echtgenote Maria Delhougne als 'jachtslot'. Boven de entree symboliseert een alliantiewapen het samengaan van beide families. In de omlijsting ziet men een jachttafereel, een gespietst everzwijn.
Na 1876 kwam het jachtslot in gebruik bij diverse, uit Duitsland verdreven, kloosterordes. In 1876 vestigden zich de Duitse franciscanen van Saksen op Watersley. Van 1883 tot 1889 was het in gebruik bij de priesters van het H. Hart. In 1895 kwamen er opnieuw Duitse franciscanen. Zij legden 30 mei 1897 de eerste steen voor een ingrijpende verbouwing en nieuwbouw. Aan weerszijden kwamen zijvleugels en zijflanken en er werd tevens een derde bouwlaag gerealiseerd. Architect Johannes Kayser voegde er een neogotische kloosterkapel met dakruiter en naaldspits aan toe. Eigenlijk het klooster zoals we dat vandaag de dag nog kennen.

Kaart    

Kloosters


Watersley
Watersley

2. foto uit periode: 1970
De naam Watersley komt al voor in archieven uit het begin van de 16e eeuw en hebben betrekking op de naastgelegen hoeve Watersleyhof, een gesloten hoeve en voormalig grootleen van Kasteel Born. Het woorddeel -sley duidt waarschijnlijk op "verzamelplaats van water", wat verwijst naar de ligging, namelijk in een dalkom aan de voet van de Kollenberg, vergelijkbaar met andere toponiemen in de omgeving als Hemelsley en Hoddelslei.
Naar een ontwerp van de architect Johannes Kayser werd het voormalige landhuis in 1897 door de Franciscanen uitgebreid tot drie bouwlagen met toevoeging van zijvleugels en een forse kloosterkapel. In de periode van 1953 tot 1959 werd nog een internaat toegevoegd.
De Franciscanen vertrokken in 1967 en werd het complex verkocht aan de stichting Paulusabdij Watersley, een voorgang van de Stichting Pergamijn. Het voormalige klooster en het achtergelegen terrein werden nadien ontwikkeld tot zorgcomplex voor mensen met een verstandelijke handicap.

Kaart    

Kloosters