Putstraat in oude foto's

Putstraat
Putstraat

1. foto uit periode: 1920
Klooster Zusters Carmelitessen in de Kollenberg.
Klooster en weeshuis van de Zusters Carmelitessen op de hoek Kollenbergerweg en Wehrerweg thans Kennedysingel. Dit gedeelte de zeven bruggen genaamd werd rond 1877 gebouwd door J. C. Hamilton, die er enige tijd een sigarenfabriek exploiteerde.
Op St. Jozefdag, 19 maart 1898, werd hier het klooster gesticht door de Zusters Carmelitessen van het Heilig Hart. Zij hielden zich vooral bezig met de zorg voor voogdijkinderen. In 1967 werd dit gedeelte van het klooster afgebroken en werd links ervan een nieuw groot bejaardentehuis gebouwd. Op deze plek is toen een nieuwe ingang gemaakt en is thans het Bezinningstehuis Regina Carmeli gehuisvest.

Kaart    

Kloosters Kollenberg