Oude Markt in oude foto's

OudeMarkt
OudeMarkt

1. foto uit periode: 1900
Het Ursulinenklooster is gelegen in het kloosterkwartier aan de Oude Markt 5 in het centrum van Sittard.
Het Kloosterkwartier bestaat eigenlijk uit twee kloosters. Het Dominicanenklooster en het aangrenzende Ursulinenklooster zijn door allerlei uitbreidingen in het verleden samengegroeid tot één groot complex.
De zusters Ursulinen kwamen in 1843 naar Sittard en vestigden zich in een voormalig woonhuis dat bekend was als het "Huis op de Berg". Dit bouwwerk werd gebouwd in 1642 in opdracht van een toenmalige rentmeester en werd daarna bewoond door verschillende adellijke families. De Ursulinen breidden het gebouw uit in 1860 met een pensionaat en in 1871 werd het wederom flink uitgebreid door de bouw van een volledig nieuwe vleugel aan de westelijke zijde. In 1906 werd de oude vleugel verhoogd tot vijf bouwlagen, deze foto is dus van vóór 1906. De kloosterkapel die aanvankelijk deel uitmaakte van het complex werd in 1875 vervangen door een grotere kerk doordat in 1867 de Heilig Hartverering in Sittard werd ingesteld en de kapel door het groeiende aantal bedevaarten te klein werd. In 1883 werd deze kerk tot basiliek verheven, de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart. De zusters Ursuline hebben in 1977 Sittard verlaten.
Op woensdag namiddag 29 juni 1915 is, na een bliksem inslag, een groot gedeelte van het klooster afgebrand.

Kaart     Link    

Kloosters


OudeMarkt
OudeMarkt

2. foto uit periode: 1926
Het kloosterkwartier in het centrum van Sittard.
Onderaan links de St.Michaëlskerk (Paterskerk), daarachter het Dominicanenklooster. Rechts de vleugel van het klooster het St.Aloysiuscollege. Links daarachter de basiliek "Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart". Iets naar recht huis "Op de Berg" en daarachter de oostelijke en westelijke vleugel van het Ursulinerklooster. Geheel links de Oude Markt met aan het einde huis "van Wessem" aan het kloosterplein.
Geheel rechts zien we de Odastraat (huidige Odasingel) die toen nog maar tot aan de huidige kruising met de Dr. Nolenslaan liep.

Kerken & Basiliek Kloosters Odastraat(singel)


OudeMarkt
OudeMarkt

3. foto uit periode: 1937
De kerk werd gesticht ten behoeve van de in 1867 in Sittard ingestelde Heilig Hartdevotie en verving hierbij de hiervoor veel te kleine kapel van het Ursulinenklooster. De bouw werd mede mogelijk gemaakt door giften uit heel Nederland.
Op 2 juni 1875 werd de eerste steen gelegd. Deze marmeren steen, die afkomstig was uit de Catacomben van Sint-Callixtus, werd geschonken door paus Pius IX. In 1877 was de bouw voltooid en op 5 juli 1879 kon Joannes Paredis, de bisschop van Roermond, de kerk consacreren. In 1883 werd de kerk door paus Leo XIII, als eerste kerk in Nederland, tot basiliek verheven (basilica minor).

Kerken & Basiliek Kloosters


OudeMarkt
OudeMarkt

4. foto uit periode: 1974
Het Dominicananklooster is gelegen in het kloosterkwartier aan de Oude Markt 1 in het centrum van Sittard.
Het Kloosterkwartier bestaat eigenlijk uit twee kloosters. Het Dominicanenklooster en het aangrenzende Ursulinenklooster zijn door allerlei uitbreidingen in het verleden samengegroeid tot één groot complex.
Het Dominicanenklooster in Sittard is een voormalig kloostercomplex van de orde der dominicanen en later van de jezuïeten en nog later van de franciscanen.
De paters dominicanen vestigden zich voor het eerst in Sittard in 1626 en betrokken in 1632 een voormalig gasthuis aan de Oude Markt. De oude gebouwen van het gasthuis werden in 1652 afgebroken en op deze plaats werd vervolgens begonnen aan de bouw van een nieuw klooster, dat in 1657 gereed was. In het complex bevond zich een Latijnse school, het "Collegium Albertinum". Hiervoor werd in 1658 een apart schoolgebouw gerealiseerd, dat in 1934 afgebroken is. De oude kloosterkapel werd in 1659 vervangen door een nieuwe kloosterkerk, de huidige Sint-Michaëlskerk.

Kaart    

Kloosters


OudeMarkt
OudeMarkt

5. foto uit periode: NB
In de jaren na de bouw van de basiliek in 1875-1879 bleek deze geleidelijk te klein te zijn geworden om het toenemende aantal pelgrims dat naar Sittard afreisde op te vangen. Daarom besloot men in 1891 aan de overzijde van de straat een nieuwe dependance te bouwen, dat het "Mariapark" ging heten. Op deze locatie was voor die tijd een oliemolen gesitueerd. In de tweede helft van de 20e eeuw nam het aantal bedevaartgangers geleidelijk weer af en verloor het Mariapark uiteindelijk zijn nut. Tussen 2007 en 2009 is het complex geheel gerenoveerd.