Kollenberg in oude foto's

Kollenberg
Kollenberg

1. foto uit periode: 1920
In 1675 werd de huidige St. Rosakapel gebouwd, waarbij ze werd opgetrokken in baksteen en mergel. De kapel staat aan het uiteinde van de Kapellerweg aan een kruispunt waar ook de wegen Kollenberg, Duustergats en Eeckerweg bij elkaar komen. De kapel staat op een kapelberg die op haar beurt weer op de Kollenberg gelegen is.

St.Rosa kapel


Kollenberg
Kollenberg

2. foto uit periode: 1920
Nog een mooie foto van de St. Rosakapel met het opschrift - H.Rosa Patrones van Sittard - Bewaar ons voor besmettelijke ziekten.

St.Rosa kapel


Kollenberg
Kollenberg

3. foto uit periode: 1920
Klooster Zusters Carmelitessen in de Kollenberg.
Klooster en weeshuis van de Zusters Carmelitessen op de hoek Kollenbergerweg en Wehrerweg thans Kennedysingel. Dit gedeelte de zeven bruggen genaamd werd rond 1877 gebouwd door J. C. Hamilton, die er enige tijd een sigarenfabriek exploiteerde.
Op St. Jozefdag, 19 maart 1898, werd hier het klooster gesticht door de Zusters Carmelitessen van het Heilig Hart. Zij hielden zich vooral bezig met de zorg voor voogdijkinderen. In 1967 werd dit gedeelte van het klooster afgebroken en werd links ervan een nieuw groot bejaardentehuis gebouwd. Op deze plek is toen een nieuwe ingang gemaakt en is thans het Bezinningstehuis Regina Carmeli gehuisvest.

Kaart    

Kloosters Putstraat


Kollenberg
Kollenberg

4. foto uit periode: 1925
Kollenberg met rechts de voetvallen.


Kollenberg
Kollenberg

5. foto uit periode: 1933
Rosa (van Lima) (Lima, 20 april 1586 - 30 augustus 1617) is een Peruaanse heilige. Zij werd als eerste Latijns-Amerikaanse vrouw in 1671 heilig verklaard.
Op advies van de paters Dominicanen werd in 1668 St. Rosa van Lima door de Sittardse bevolking aangeroepen om Sittard te vrijwaren van een dysenterie-epidemie die toen in de regio heerste. Als dank beloofde de Sittardse bevolking om ter ere van haar een kapel te bouwen op het hoogste punt van de stad en tot in lengte van dagen op de laatste zondag in augustus een processie naar deze kapel te houden. Voorts werd St. Rosa uitgeroepen tot beschermheilige van Sittard.
De dysenterie-epidemie ging de stad voorbij en de Sittardenaren losten de gedane belofte in. In 1675 werd de St.Rosa kapel gebouwd en tot de dag van vandaag trekt nog jaarlijks de St.Rosa processie van de St Michaëlskerk op de markt naar de St.Rosa kapel op de Kollenberg en terug. Het siert onze stad dat ze tot op de dag van vandaag de beloften uit 1669 nog steeds gestand doen.

Folklore St.Rosa kapel


Kollenberg
Kollenberg

6. foto uit periode: 1948
De zandgroeve van Krekels op de Kollenberg met een mooi gezicht op de Sittardse skyline van 1948.

Kerken & Basiliek


Kollenberg
Kollenberg

7. foto uit periode: 1955
De eerst bekende luchtfoto van de Kollenberg. Het huis links-onder is het allereerste huis wat op de Kollenberg is gebouwd door de familie Durlinger. Dit huis, wat nu nog steeds daar ligt, heeft de bijnaam:"het Durlingerhuis". Onderin de zandgroeve van Krekels. Verder zien we Leyenbroekerweg met in het midden het Gemma-klooster en de Slachthuisstraat (Engelenkampstraat) met de gasketel en het oude slachthuis. Linksboven is het stadspark nog te zien.

Engelenkampstraat Kloosters Leyenbroekerweg Slachthuisstraat Stadspark


Kollenberg
Kollenberg

8. foto uit periode: 1962
Krombroodrapen is een oud folkloristisch gebruik in Sittard. "Kromme" broodjes, worden in Sittard vanaf 1923 van een helling in de Kollenberg gegooid voor de kinderen van de stad.
In de archieven is een stuk te vinden dat teruggaat naar het begin van de 15e eeuw waarin in Sittard sprake is van het uitdelen van broden door de geestelijkheid aan mensen die armoede hadden.
De krombroodjes worden (in het grotendeels katholieke Sittard) met halfvasten gegooid, omdat Jezus in de bijbel op halfvasten brood en vis verveelvoudigt. Zoals men in een eucharistieviering het laatste avondmaal gedenkt, wordt met krombrood rapen die bijbelse passage herdacht.
Na de Eerste Wereldoorlog raakte dit gebruik langzaam aan in onbruik en dit baarde een aantal Sittardenaren dermate zorgen dat zij in 1923 het Krombroodrapencomité oprichtten. Met medewerking van de Sittardse bakkers zorgden zij ervoor dat een paar duizend krombroodjes gebakken werden. Deze werden op halfvastenzondag ’s morgens opgehaald en even na het middaguur konden paard en de goed gevulde wagen beginnen aan hun tocht naar de Kollenberg.
Deze traditie bestaat nog steeds, ieder jaar halverwege de vastenperiode worden zo'n 15.000 broodjes uitgegooid door het Sittardse Krombroodcomité en een jaarlijkse eregast.

Folklore


Kollenberg
Kollenberg

9. foto uit periode: NB
Foto van het wel bekende café de Beukenboom gelegen op de kruizing van de Leyenbroekerweg en de Beukenboomweg.

Kaart    

Leyenbroekerweg


Kollenberg
Kollenberg

10. foto uit periode: NB
Uitzicht over Sittard vanaf de Kollenberg.
Links naast het midden de Gasketel aan de slachthuisstraat (huidige Engelenkampstraat). In het midden de St.Petruskerk (~1425) en rechts de Baseliek Onze Lieve Vrouw van het H. Hart (1877).

Engelenkampstraat Kerken & Basiliek Slachthuisstraat