Kloosters in oude foto's

Kloosters
Kloosters

1. foto uit periode: 1896
Het landgoed Watersley werd in 1752 gebouwd door de Maastrichtse schepen Arnoldus Loyens en diens echtgenote Maria Delhougne als 'jachtslot'. Boven de entree symboliseert een alliantiewapen het samengaan van beide families. In de omlijsting ziet men een jachttafereel, een gespietst everzwijn.
Na 1876 kwam het jachtslot in gebruik bij diverse, uit Duitsland verdreven, kloosterordes. In 1876 vestigden zich de Duitse franciscanen van Saksen op Watersley. Van 1883 tot 1889 was het in gebruik bij de priesters van het H. Hart. In 1895 kwamen er opnieuw Duitse franciscanen. Zij legden 30 mei 1897 de eerste steen voor een ingrijpende verbouwing en nieuwbouw. Aan weerszijden kwamen zijvleugels en zijflanken en er werd tevens een derde bouwlaag gerealiseerd. Architect Johannes Kayser voegde er een neogotische kloosterkapel met dakruiter en naaldspits aan toe. Eigenlijk het klooster zoals we dat vandaag de dag nog kennen.

Kaart    

Watersley


Kloosters
Kloosters

2. foto uit periode: 1900
Het gebouwencomplex van de Missieschool van de Priesters van het H. Hart Jezus.
In 1928 wordt rechtsvoor de Christus Koning Kerk aangebouwd.

Kaart    

Kerken & Basiliek Leyenbroekerweg


Kloosters
Kloosters

3. foto uit periode: 1900
Het Ursulinenklooster is gelegen in het kloosterkwartier aan de Oude Markt 5 in het centrum van Sittard.
Het Kloosterkwartier bestaat eigenlijk uit twee kloosters. Het Dominicanenklooster en het aangrenzende Ursulinenklooster zijn door allerlei uitbreidingen in het verleden samengegroeid tot één groot complex.
De zusters Ursulinen kwamen in 1843 naar Sittard en vestigden zich in een voormalig woonhuis dat bekend was als het "Huis op de Berg". Dit bouwwerk werd gebouwd in 1642 in opdracht van een toenmalige rentmeester en werd daarna bewoond door verschillende adellijke families. De Ursulinen breidden het gebouw uit in 1860 met een pensionaat en in 1871 werd het wederom flink uitgebreid door de bouw van een volledig nieuwe vleugel aan de westelijke zijde. In 1906 werd de oude vleugel verhoogd tot vijf bouwlagen, deze foto is dus van vóór 1906. De kloosterkapel die aanvankelijk deel uitmaakte van het complex werd in 1875 vervangen door een grotere kerk doordat in 1867 de Heilig Hartverering in Sittard werd ingesteld en de kapel door het groeiende aantal bedevaarten te klein werd. In 1883 werd deze kerk tot basiliek verheven, de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart. De zusters Ursuline hebben in 1977 Sittard verlaten.
Op woensdag namiddag 29 juni 1915 is, na een bliksem inslag, een groot gedeelte van het klooster afgebrand.

Kaart     Link    

Oude Markt


Kloosters
Kloosters

4. foto uit periode: 1900
Het gebouwencomplex van de Missieschool van de Priesters van het H. Hart Jezus.
Op de achtergrond, het Kerkje, de klaslokalen en de slaapzalen werden in 1889 gebouwd en in 1896 uitgebreid met een het gebouw op de voorgrond.

Kaart    

Kerken & Basiliek Leyenbroekerweg


Kloosters
Kloosters

5. foto uit periode: 1900
Kloosterpein vóór 1906, met links een voormalig (witte) Kapittelhuis uit 1664. Dit kapittelhuis werd in 1910 afgebroken voor de bouw van het huis notaris van Wessem.
Op de achtergrond het Ursulinen Pensionaat met nog de "oude" dakkapellen. De rechtervleugel van het Klooster heeft hier nog 3 bouwlagen. In 1906 werd dit gedeelte verhoogd naar vijf bouwlagen.

Kaart    

Kloosterplein


Kloosters
Kloosters

6. foto uit periode: 1906
Klooster de la Divine Providence.
Zo begon de ziekenzorg in 1905. Op 20 maart 1905 arriveerden de eerste vijf Bretonse Zusters aan het Station van Sittard. De naam werd Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid. Door de Sittardenaren werd en wordt nog steeds gesproken over het Franse Klooster, waarmee men het ziekenhuis bedoelt. In januari 1981 vond een fusie plaats tussen het Ziekenhuis St. Barbara te Geleen en het Ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid te Sittard en werd de naam veranderd in Het Maaslandziekenhuis. In januari 2009 is dit ziekenhuis gesloten. Het nieuwe ziekenhuis ligt sinds 2009 aan de Rijksweg in het Middengebied tussen Sittard en Geleen en is in februari 2009 geopend en heeft de naam Orbis Medical Center.

Kaart    

Walramstraat


Kloosters
Kloosters

7. foto uit periode: 1920
Klooster Zusters Carmelitessen in de Kollenberg.
Klooster en weeshuis van de Zusters Carmelitessen op de hoek Kollenbergerweg en Wehrerweg thans Kennedysingel. Dit gedeelte de zeven bruggen genaamd werd rond 1877 gebouwd door J. C. Hamilton, die er enige tijd een sigarenfabriek exploiteerde.
Op St. Jozefdag, 19 maart 1898, werd hier het klooster gesticht door de Zusters Carmelitessen van het Heilig Hart. Zij hielden zich vooral bezig met de zorg voor voogdijkinderen. In 1967 werd dit gedeelte van het klooster afgebroken en werd links ervan een nieuw groot bejaardentehuis gebouwd. Op deze plek is toen een nieuwe ingang gemaakt en is thans het Bezinningstehuis Regina Carmeli gehuisvest.

Kaart    

Kollenberg Putstraat


Kloosters
Kloosters

8. foto uit periode: 1924
Luchtfoto van het centrum van Sittard tijdens de donderdagse weekmarkt.
Links onder zien we nog de oude Gasfabriek aan de Slachthuisstraat (Engelenkampstraat) met daarachter de schootsvelden met het vele groen van de Agnetenwal, waar de was ligt te drogen op de bleekvelden. Ook zien we het Agnetenklooster.
Links zien we de "Verkèsmert" met daarnaast de molen van Damouiseaux aan de Paradijsstraat. Met een mooi beeld van de buurt "Achterom", Gruizenstraat, Paradijsstraat en Helstraat.
Iets rechts van het midden van de foto is naast het Kritzraedthuis nog de Marachausee kazerne aan de Nieuwstraat te zien. Deze is begin jaren 20 afgebroken om de doorgang van de huidige Rosmolenstraat te realiseren.

Agnetenwal Engelenkampstraat Helstraat Markt Nieuwstraat Paradijsstraat Rosmolenstraat Slachthuisstraat


Kloosters
Kloosters

9. foto uit periode: 1924
De congregatie van de Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid liet in het begin van de 20ste eeuw op de hoek van Heinseweg en de Walramstraat dit klooster bouwen, het Frans Klooster zoals het tegenwoordig in de volksmond wordt genoemd. Het middengedeelte kwam gereed in 1905 en op 20 maart 1905 arriveerden de eerste 5 Bretonse zusters op het station van Sittard. Met toestemming van Mgr. Drehmans vestigde zij zich in het klooster om onderwijs en ziekenzorg te geven en om wezen op te vangen. Het klooster werd in 1908 uitgebreid met twee zijvleugels ten behoeve van medische zorg. Het was op dat moment nog geen ziekenhuis, maar een verpleeginrichting. Daar konden ernstig zieken opgenomen worden die hun eigen huisarts behielden. De Heerlense Chirurg Dr. E. Hustinx nam de begeleiding van de medische zorg op zich. Er was een bescheiden accommodatie voor eenvoudige operaties. De eerste operatie vond plaats op 12 augustus 1908.
Oostelijk van de bestaande gebouwen werd in 1928 een uitbreiding gerealiseerd.

Kaart    

Walramstraat


Kloosters
Kloosters

10. foto uit periode: 1926
Het kloosterkwartier in het centrum van Sittard.
Onderaan links de St.Michaëlskerk (Paterskerk), daarachter het Dominicanenklooster. Rechts de vleugel van het klooster het St.Aloysiuscollege. Links daarachter de basiliek "Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart". Iets naar recht huis "Op de Berg" en daarachter de oostelijke en westelijke vleugel van het Ursulinerklooster. Geheel links de Oude Markt met aan het einde huis "van Wessem" aan het kloosterplein.
Geheel rechts zien we de Odastraat (huidige Odasingel) die toen nog maar tot aan de huidige kruising met de Dr. Nolenslaan liep.

Kerken & Basiliek Odastraat(singel) Oude Markt


Kloosters
Kloosters

11. foto uit periode: 1926
Pensionaat St. Joseph gelegen in het Klooster de Agnetenberg. Rechts de ingang van het Klooster.
Het kloostercomplex werd gebouwd voor de zusters Dominicanessen, die in 1649 in Sittard aankwamen. Het klooster werd genoemd naar hun beschermheilige, Agnes van Montepulciano. Een kloosterkerk werd gebouwd in 1699. In 1801, tijdens de Franse overheersing, verlieten de zusters het klooster en vanaf 1857 werd het betrokken door de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed. In de jaren 1960 is het complex gedeeltelijk hernieuwd.

Plakstraat


Kloosters
Kloosters

12. foto uit periode: 1927
Deze luchtfoto is genomen in 1927, café 't Spinnewiel is toen gebouwd en dat is op deze foto te zien. We zien verder o.a. het marktplein, de St.Petruskerk, de Basiliek, St Michaëlskerk en rechts op de voorgrond de Dominicanenwal met her Dominicanen- en Ursulinenklooster.
Linksboven de Slachthuisstraat en de Sjiefbaan

Gruizenstraat Kerken & Basiliek Markt Nieuwstraat Paardestraat


Kloosters
Kloosters

13. foto uit periode: 1937
De kerk werd gesticht ten behoeve van de in 1867 in Sittard ingestelde Heilig Hartdevotie en verving hierbij de hiervoor veel te kleine kapel van het Ursulinenklooster. De bouw werd mede mogelijk gemaakt door giften uit heel Nederland.
Op 2 juni 1875 werd de eerste steen gelegd. Deze marmeren steen, die afkomstig was uit de Catacomben van Sint-Callixtus, werd geschonken door paus Pius IX. In 1877 was de bouw voltooid en op 5 juli 1879 kon Joannes Paredis, de bisschop van Roermond, de kerk consacreren. In 1883 werd de kerk door paus Leo XIII, als eerste kerk in Nederland, tot basiliek verheven (basilica minor).

Kerken & Basiliek Oude Markt


Kloosters
Kloosters

14. foto uit periode: 1955
De eerst bekende luchtfoto van de Kollenberg. Het huis links-onder is het allereerste huis wat op de Kollenberg is gebouwd door de familie Durlinger. Dit huis, wat nu nog steeds daar ligt, heeft de bijnaam:"het Durlingerhuis". Onderin de zandgroeve van Krekels. Verder zien we Leyenbroekerweg met in het midden het Gemma-klooster en de Slachthuisstraat (Engelenkampstraat) met de gasketel en het oude slachthuis. Linksboven is het stadspark nog te zien.

Engelenkampstraat Kollenberg Leyenbroekerweg Slachthuisstraat Stadspark


Kloosters
Kloosters

15. foto uit periode: 1970
De naam Watersley komt al voor in archieven uit het begin van de 16e eeuw en hebben betrekking op de naastgelegen hoeve Watersleyhof, een gesloten hoeve en voormalig grootleen van Kasteel Born. Het woorddeel -sley duidt waarschijnlijk op "verzamelplaats van water", wat verwijst naar de ligging, namelijk in een dalkom aan de voet van de Kollenberg, vergelijkbaar met andere toponiemen in de omgeving als Hemelsley en Hoddelslei.
Naar een ontwerp van de architect Johannes Kayser werd het voormalige landhuis in 1897 door de Franciscanen uitgebreid tot drie bouwlagen met toevoeging van zijvleugels en een forse kloosterkapel. In de periode van 1953 tot 1959 werd nog een internaat toegevoegd.
De Franciscanen vertrokken in 1967 en werd het complex verkocht aan de stichting Paulusabdij Watersley, een voorgang van de Stichting Pergamijn. Het voormalige klooster en het achtergelegen terrein werden nadien ontwikkeld tot zorgcomplex voor mensen met een verstandelijke handicap.

Kaart    

Watersley


Kloosters
Kloosters

16. foto uit periode: 1974
Het Dominicananklooster is gelegen in het kloosterkwartier aan de Oude Markt 1 in het centrum van Sittard.
Het Kloosterkwartier bestaat eigenlijk uit twee kloosters. Het Dominicanenklooster en het aangrenzende Ursulinenklooster zijn door allerlei uitbreidingen in het verleden samengegroeid tot één groot complex.
Het Dominicanenklooster in Sittard is een voormalig kloostercomplex van de orde der dominicanen en later van de jezuïeten en nog later van de franciscanen.
De paters dominicanen vestigden zich voor het eerst in Sittard in 1626 en betrokken in 1632 een voormalig gasthuis aan de Oude Markt. De oude gebouwen van het gasthuis werden in 1652 afgebroken en op deze plaats werd vervolgens begonnen aan de bouw van een nieuw klooster, dat in 1657 gereed was. In het complex bevond zich een Latijnse school, het "Collegium Albertinum". Hiervoor werd in 1658 een apart schoolgebouw gerealiseerd, dat in 1934 afgebroken is. De oude kloosterkapel werd in 1659 vervangen door een nieuwe kloosterkerk, de huidige Sint-Michaëlskerk.

Kaart    

Oude Markt