Kerkplein in oude foto's

Kerkplein
Kerkplein

.. maar eerste even over het Kerkplein.
Het Kerkplein was tot begin van de 19e eeuw het kerkhof van Sittard. Zoals toen gebruikelijk werden belangrijke personen in de kerk begraven en de overige gelovigen in de hof rondom de kerk, vandaar de naam “kerkhof”. Het Kerkplein was dus eeuwenlang de begraafplaats van en voor de parochianen van Sittard. Toen Napoleon zowel het begraven in als rond de kerk niet langer toestond en de overledenen alleen buiten de bebouwde kom begraven mochten worden, kwam er een einde aan dit gebruik en werd er buiten de wal een nieuwe begraafplaats aangelegd in de schootsvelden aan de voet van de Dominicanenwal. Op deze foto is deze voormalige begraafplaats nog te zien. Deze begraafplaats werd in de volksmond het 'knaokeveldj' genoemd.
Het gebied rondom de Grote Kerk behoorde ook tot de immuniteit van het kapittel. Tot de Franse Tijd mochten alleen de kanunniken hier bouwen en was – naast de kerk – de kapittelschool waarschijnlijk het enige gebouw dat hier gelegen was. Aan de rest van het plein grensden de achtertuinen van de woningen in de omliggende straten.


Kerkplein
Kerkplein

1. foto uit periode: 1962
Voormalige latijnse school op de hoek van de Kapittelstraat en het Kerkplein.
De Latijnse school behoorde bij het kapittel en mocht daarom aan het Kerkplein gebouwd worden. Het schoolgebouw wordt voor het eerst genoemd op 10 oktober 1359.
De kapittelschool staat aan het begin van het Sittardse onderwijs. De Latijnse school waaruit later het gymnasium ontstond, kwam eruit voort. De leerlingen kregen een vorming die voorbereidde op het priesterschap of op hoge wereldlijke ambten. Op school zaten voornamelijk jongens maar later ook meisjes. Toen de Fransen in 1677 grondig huis hielden in Sittard, ontkwam ook de kapittelschool niet aan vernieling. Geld van de stad voor de wederopbouw was er nauwelijks. Het heeft tot 1699 geduurd voordat de stad de school liet opknappen.

Kaart    

Kapittelstraat