Kerken & Basiliek in oude foto's

Kerken
Kerken

1. foto uit periode: 1850
Gravure van de St. Petruskerk ofwel Grote Kerk nog met de barokke torenspits voor de blikseminslag van 1857.
Op 11 juni 1857 werd de barokke spits door de bliksem getroffen en brandde af. Pierre Cuypers zorgde in 1861 (chronogram boven het nieuwe westportaal) voor een bekroning in de vorm van een gaanderij omgeven door vier hoektorens. Op deze hoogste geleding kon Cuypers in 1875 een hoge van dakkapellen voorziene spits plaatsen (80 meter hoog).


Kerken
Kerken

2. foto uit periode: 1867
Markt met kiosk en meerdere poserende personen en kinderen tijdens het Muziekfeest 1867.
Op de achtergrond is de stompe toren van de afgebrande toren van de St. Petruskerk ofwel Grote Kerk nog duidelijk zichtbaar.

Markt


Kerken
Kerken

3. foto uit periode: 1875
Aanbouw van de nieuwe toren op de St.Petruskerk nadat deze in 11 juni 1857 door de bliksem werd getroffen en volledig is afgebrand.


Kerken
Kerken

4. foto uit periode: 1895
Kloosterplein vóór 1900.
Links zien we nog één van de twee poorten van de Tiendschuur. Daarnaast het Hotel Kloosterplein en daarnaast het dekenaat (huigige pastorie) op de hoek met de Gats. Achterdoor hebben we zicht op het kapittelhuis en de toren van de St. Petruskerk ofwel Grote Kerk.
Geheel rechts zien we het huidige "Jochem Erenshoes", dit voormalige verenigingslokaal werd door de Ursulinen in 1900 aangekocht en met een verdieping uitgebreid om er een bewaarschool in te huisvesten. Na het vertrek van de zusters is het opnieuw een verenigingslokaal geworden, vernoemd naar de jong gestorven Sittardse troubadour Jo Erens. Hier heeft het pand nog maar één verdieping, dus de foto is vóór 1906 genomen.
Het witte huis rechts (achter de boom) was van Herman Clerx. Hij was als “scholaster” of “scholasticus” hoofd van de kapittelschool. Dit huis staat op de locatie waar sinds de jaren ‘20 van de vorige eeuw de Deken Tijssenstraat loopt.
De originele gevelsteen bevat een chronogram waarop in romeinse cijfers het jaartal 1680 te lezen is. Herman Clercx leidde dus de kapittelschool en bouwde het huis in 1680.
Een scholaster was verantwoordelijk voor het onderwijs. De oudst bekende Sittardse scholaster is Johan van Boechoven die in 1312 vermeld wordt. De scholaster werd door een ondermeester bijgestaan. De leerlingen kregen een morele en intellectuele vorming die voorbereidde op het priesterschap of op hoge wereldlijke ambten.

Kaart    

Kapittelstraat Kloosterplein


Kerken
Kerken

5. foto uit periode: 1900
Het gebouwencomplex van de Missieschool van de Priesters van het H. Hart Jezus.
In 1928 wordt rechtsvoor de Christus Koning Kerk aangebouwd.

Kaart    

Kloosters Leyenbroekerweg


Kerken
Kerken

6. foto uit periode: 1900
Het gebouwencomplex van de Missieschool van de Priesters van het H. Hart Jezus.
Op de achtergrond, het Kerkje, de klaslokalen en de slaapzalen werden in 1889 gebouwd en in 1896 uitgebreid met een het gebouw op de voorgrond.

Kaart    

Kloosters Leyenbroekerweg


Kerken
Kerken

7. foto uit periode: 1902
Markt Zuid-West hoek met de Kiosk, de toren van de St.Petruskerk (~1425) en helemaal rechts café de Pelikaan (huidige hotel Limbourg). In het midden de toegang tot de Limbrichterstraat.
Helemaal links op de foto een rijtuig waar iemand een hond aan het inladen is, waarschijnlijk een hondenvanger.

Markt


Kerken
Kerken

8. foto uit periode: 1902
Waarschijnlijk wasdag in de Gruizenstraat langs de Molenbeek. Dit gebied van Sittard werd ook wel "Klein Venetië" genoemd.
Op de achtergrond de Protestantse Gruizenkerk, in gebruik genomen in 1637 toen nog zonder toren. In 1677 wordt de stad door de Fransen verwoest en de kerk gaat in vlammen op. De herbouw is gereed in 1680. Dit is nog te zien in de sluitsteen boven de ingang van de kerk. Door het jaartal 1637 is het jaartal 1680 aangebracht. In 1684 wordt een toren gebouwd. Omstreeks 1800 staat de kerk regelmatig onder water waarna de vloer wordt opgehoogd.
In 1970 werden de huizen in de omgeving van het Gruizenkerkje afgeboken voor de bouw van het winkelcentrum "Den Tempel" en werd de Molenbeek overkluisd.

Sittardse beken Gruizenstraat


Kerken
Kerken

9. foto uit periode: 1926
Het kloosterkwartier in het centrum van Sittard.
Onderaan links de St.Michaëlskerk (Paterskerk), daarachter het Dominicanenklooster. Rechts de vleugel van het klooster het St.Aloysiuscollege. Links daarachter de basiliek "Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart". Iets naar recht huis "Op de Berg" en daarachter de oostelijke en westelijke vleugel van het Ursulinerklooster. Geheel links de Oude Markt met aan het einde huis "van Wessem" aan het kloosterplein.
Geheel rechts zien we de Odastraat (huidige Odasingel) die toen nog maar tot aan de huidige kruising met de Dr. Nolenslaan liep.

Kloosters Odastraat(singel) Oude Markt


Kerken
Kerken

10. foto uit periode: 1927
Deze luchtfoto is genomen in 1927, café 't Spinnewiel is toen gebouwd en dat is op deze foto te zien. We zien verder o.a. het marktplein, de St.Petruskerk, de Basiliek, St Michaëlskerk en rechts op de voorgrond de Dominicanenwal met her Dominicanen- en Ursulinenklooster.
Linksboven de Slachthuisstraat en de Sjiefbaan

Gruizenstraat Kloosters Markt Nieuwstraat Paardestraat


Kerken
Kerken

11. foto uit periode: 1937
De kerk werd gesticht ten behoeve van de in 1867 in Sittard ingestelde Heilig Hartdevotie en verving hierbij de hiervoor veel te kleine kapel van het Ursulinenklooster. De bouw werd mede mogelijk gemaakt door giften uit heel Nederland.
Op 2 juni 1875 werd de eerste steen gelegd. Deze marmeren steen, die afkomstig was uit de Catacomben van Sint-Callixtus, werd geschonken door paus Pius IX. In 1877 was de bouw voltooid en op 5 juli 1879 kon Joannes Paredis, de bisschop van Roermond, de kerk consacreren. In 1883 werd de kerk door paus Leo XIII, als eerste kerk in Nederland, tot basiliek verheven (basilica minor).

Kloosters Oude Markt


Kerken
Kerken

12. foto uit periode: 1938
Zondag 28 augustus 1938, de dag waarop Sittard de zomerkermis vierde en de St.Rosaprocessie naar de kapel in de Kollenberg trok.
Op deze dag ontsnapt uit circus Friso op de Markt de volwassen mannetjesleeuw AZOR. Hij liep de "Paatesjkirk" binnen en kuierde via het hoofdpad naar het altaar. Er was veel volk op de been en de hoogmis in de kerk was bomvol. Natuurlijk was er paniek bij de kerkgangers en op het altaar. Iedereen zocht een veilig heenkomen en niemand raakte gewond. Uiteindelijk wist de dierentemmer Azor weer terug in zijn hok te krijgen.
De andere ontsnapte leeuw zorgde voor minder paniek en werd al snel op het circus terrein weer opgepakt en in zijn kooi gesloten.
De leeuwentemmer moest later voor de kantonrechter verschijnen en kreeg daar een boete van fl.6,= en 3 dagen hechtenis.
Als herinnering aan deze gebeurtenis is later een hardstenen leeuwenkop bij de ingang van de Michielskerk geplaatst.

Link    

Markt


Kerken
Kerken

13. foto uit periode: 1948
De zandgroeve van Krekels op de Kollenberg met een mooi gezicht op de Sittardse skyline van 1948.

Kollenberg


Kerken
Kerken

14. foto uit periode: NB
De fraaie St.Michaëlkerk ofwel de Paterskerk. De kerk werd tussen 1659 en 1661 gebouwd door de paters dominicanen als kloosterkerk van het destijds recentelijk gestichte Dominicanenklooster.
In 1919 werd het dichtgemetselde raam in de St.Michaëlskerk weer geopend en het door de gemeenschap geschonken glas in loodraam geplaatst.

Markt


Kerken
Kerken

15. foto uit periode: NB
De oudste delen van de huidige Sint-Petrus’ Stoel te Antiochië kerk (in de volksmond de Grote kerk of Petrus kerk genoemd) dateren waarschijnlijk uit het eerste kwart van de 15e eeuw. Door de eeuwen heen is de kerk verschillende keren verbouwd en uitgebreid maar ook herbouwd en gerestaureerd als gevolg van soms zware beschadigingen.
De toren van speklagen en baksteen werd gebouwd in de tweede helft van de vijftiende eeuw en voltooid rond 1505. Op 9 augustus 1506 werd de spits door noodweer beschadigd en direct hierna hersteld. Op 27 maart 1606 waaide de torenspits af en in 1677 leed de toren grote schade bij de stadsplundering door de Fransen. In 1686-1687 bekroonde meester Adam Wynants uit Aken de toren met een opvallende barokke spits. Op 11 juni 1857 werd de barokke spits door de bliksem getroffen en brandde af. Pierre Cuypers zorgde in 1861 (chronogram boven het nieuwe westportaal) voor een bekroning in de vorm van een gaanderij omgeven door vier hoektorens. Op deze hoogste geleding kon Cuypers in 1875 een hoge van dakkapellen voorziene spits plaatsen (80 meter hoog).
De toren werd de laatste keer grondig gerestaureerd in 1985 en kreeg een beiaard in 1988.

Kaart    


Kerken
Kerken

16. foto uit periode: NB
Een mooie foto van de Noord-West hoek van het marktplein van Sittard ergens in het begin van de 20e eeuw. Met op de voorgrond de Kiosk, daarachter Restaurant De Kroon, de E. Philips Bank en rechts Hotel Wilhelmina, genoemd naar het borstbeeld van Koningin Wilhelmina op het bordes. Ook zien we de St Michaëlskerk (1668) in de volksmond Paterskerk genoemd en op de achtergrond de toren van de Baseliek Onze Lieve Vrouw van het H. Hart (1877).

Markt


Kerken
Kerken

17. foto uit periode: NB
Uitzicht over Sittard vanaf de Kollenberg.
Links naast het midden de Gasketel aan de slachthuisstraat (huidige Engelenkampstraat). In het midden de St.Petruskerk (~1425) en rechts de Baseliek Onze Lieve Vrouw van het H. Hart (1877).

Engelenkampstraat Kollenberg Slachthuisstraat