Deken Tijssenstraat in oude foto's

DekenTijssenstraat
DekenTijssenstraat

1. foto uit periode: 1894
In het midden van deze foto, onder de toren van de St.petruskerk, zien we het voormalige schoolgebouw van de “Sjtadssjool”. De stadsschool werd 1 oktober 1862 in gebruik genomen. Er waren vier lokalen plus een woning voor de hoofdonderwijzer. Na de gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs liep het aantal leerlingen sterk terug en werd de school in 1937 gesloten.
Vanaf 1976 was er onder andere het bekend jongerencentrum “Donkiesjot” gevestigd dat in die tijd tot de belangrijkste poppodia van Nederland behoorde. “Donkiesjot” ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw en vond aanvankelijk onderdak in een zwart-wit geblokt geverfd pand aan de toen nog bestaande stadswal aan het Tempelplein.
Momenteel is in de voormalige stadsschool het Museum Het Domein gevestigd, een relatief jong museum voor hedendaagse kunst en stedelijke historie en archeologie. Hier worden de geschiedenis van stad en streek en de nieuwste ontwikkelingen in de internationale hedendaagse kunst getoond.

Kaart    

Kapittelstraat Kloosterplein