Sittardse beken in oude foto's

Beken
Beken

1. foto uit periode: 1880
De Molenbeekstraat omstreeks 1880, de straat is nog maar voor de helft van een brug voorzien. De bestrating wordt gevormd door maaskeien. De molenbeek was via een trap bereikbaar.
Vooraan rechts zien we het pand van Leinarts-Alberts en daarnaast het pand waarin van 1725 tot 1852 de synagoge was gevestigd.
Achterdoor de St Petruskerk ofwel de Grote kerk.

Molenbeekstraat


Beken
Beken

2. foto uit periode: 1900
De Geleenbeek rond 1900.
Door de overkluizing van dit gedeelte van de Geleenbeek in de jaren zestig is deze heden ten dage niet meer zichtbaar. De foto toont de Geleenbeek op de locatie van de huidige Haspelsestraat.
Er bestaan plannen om dit gedeelte van de Geleenbeek in 2015 weer te ontkluizen.
Achterdoor de Boonenbrug, de verbinding tussen de Brandstraat en de huidige Voorstad, destijds de Steenstraat. In Sittard wordt dit gedeelte van de Geleenbeek, na de aftakking van de Molenbeek, officieel de "Köttelebaek" (Keutelbeek) genoemd tot de twee beken ten noorden van Sittard weer samenkomen.

Haspelsestraat


Beken
Beken

3. foto uit periode: 1902
Waarschijnlijk wasdag in de Gruizenstraat langs de Molenbeek. Dit gebied van Sittard werd ook wel "Klein Venetië" genoemd.
Op de achtergrond de Protestantse Gruizenkerk, in gebruik genomen in 1637 toen nog zonder toren. In 1677 wordt de stad door de Fransen verwoest en de kerk gaat in vlammen op. De herbouw is gereed in 1680. Dit is nog te zien in de sluitsteen boven de ingang van de kerk. Door het jaartal 1637 is het jaartal 1680 aangebracht. In 1684 wordt een toren gebouwd. Omstreeks 1800 staat de kerk regelmatig onder water waarna de vloer wordt opgehoogd.
In 1970 werden de huizen in de omgeving van het Gruizenkerkje afgeboken voor de bouw van het winkelcentrum "Den Tempel" en werd de Molenbeek overkluisd.

Gruizenstraat Kerken & Basiliek


Beken
Beken

4. foto uit periode: NB
De huidige Haspelsestraat was destijds een pad welk naast de Geleenbeek liep, in de volksmond Cötelbeek (Keutelbeek). De beek was toen nog niet overkluisd.

Kaart    

Haspelsestraat