Familie Veltrop

Onze familie geschiedenis

* Johannes Bernardus Veltrop

* Johannes Bernardus Veltrop

♂ Mannelijk 1884 - 1960  (76 jaar)

 

Bezig...

J.B.Veltrop

GELEEN. — R. K. Bouwvakarbeidersbond „St. Josepli". — De R. K. Bouwvakarbeidersbond „St. Joseph" hield Maandagavond haar druk bezochte Jaarvergadering in het patronaat te Lutterade. De voorzitter opent op de gebruikelijke wijze, waarna door den secretaris, dhr. Hendriks een keurig verzorgd jaarverslag wordt uitgebracht. Daarna wordt door den penningmeester dhr. Veltrop rekening en verantwoording gedaan over het afgeloopen vereenigingsjaar. Beiden hebben voor hun werk den dank van den voorzitter te aanvaarden. Dan is aan de orde de bestuursverkiezing. Aftredend waren dhrn. J. J. Jacobs, voorzitter, J. B. Veltrop, penningmeester, J. Quix, tweede secretaris, P. Delaye en van Erp, welke zich allen herkiesbaar stelden. Gekozen werden J. J. Jacobs, J, B, Veltrop, A. J. A. van Dyck, van Erp en E. A. Spoor. Bij stemming voor een voorzitter werd de aftredende voorzitter dhr. Jacobs weer herkozen. Dhr. Savelkoul bespreekt vervolgens de ziekteregeling, zet deze zaak nog eens duidelijk uiteen en spoort de leden aan mede te doen aan de Romereis, waarvoor een extra-contributie van f 1 verplicht is. De geestelijke adviseur, kapelaan Geurts wijdt vervolgens enkele korte woorden aan het nut van standsen vakorganisatie en het ontwikkelingswerk. Als leden van de propaganda-club traden toe dhrn. Crausse en va» der Linden. Dhr. Savelkoul spoort tenslotte nog eens aan tot krachtige propaganda, om te verkrijgen een hechte en sterke organisatie, bereid en in staat om voor de gerechtvaardigde belangen der leden op te komen en vooral om sterk te staan in den strijd, welke nog steeds moet gestreden worden.


Eigenaar/BronLimburger koerier : provinciaal dagblad
Datum26 feb 1931
BestandsnaamJBVeltrop_Limburger koerier_26-02-1931.jpg
Bestandgrootte2.02m
Dimensies2048 x 2838
Verbonden met* Johannes Bernardus Veltrop